V projektu pěstování moravských brambor se spojil Ing. Petr Klečka z Bartošovic a Jaroslav Lys z Kateřinic, aby společnými silami zmodernizovali a zefektivnili pěstování brambor na svých farmách. 

Proto v rámci toho projektu nakoupili následující stroje na zakládání porostů brambor:

Rýhovač Grimme BF 200 h

Prosévač Grimme CS 150

Sazeč Grimme Grimme GL32B s přihnojením Grimme DFA

Drtič bramborové natě Grimme KS 75 

Díky pořízení této moderní technologie došlo k zefektivnění sázení brambor a zvýšení jejich výnosu a kvality. To je dáno zejména optimální strukturou půdy, do které jsou hlízy zasázeny a také optimální hustotou porostu, kdy jsou jednotlivé hlízy zasazeny v optimální vzdálenosti od sebe. Díky tomu dokáží lépe hospodařit s vodou a tím dosáhnout vyššího výnosu optimálně tvarovaných hlíz. Pořízením drtiče natě jsme odstranili přebytečnou chemizaci, kdy místo desikace natě chemickými přípravky jí pouze mechanicky rozdrtíme. Díky tomu jsme schopni nabídnout zdravější produkt na stoly spotřebitelů.